Георгиева, Виолета. Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки.


Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. МОМН, София. (е-вариант, CD)


 Анализ на резултатите от анкета с учители от КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия”. (25 стр.)
  Част от книга / Глава от книга
 учители, обществени науки, оценяване


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  17156
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/