Медия-тероризмът


Шишкова, Ива (2014) Медия-тероризмът Том I • Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите, издателство "Ивис", 2014 г., с. 250-262, ISBN: 9789542968894


 Една от формите на съвременния тероризъм е медия-тероризмът. Медия-тероризмът е показваният през медиите тероризъм, който ги превръща в тероризатори на аудиториите си. Тероризмът на ХХІ в., игнорира всякакви морални и правови норми, нарастват мащабите и демонстративната жестокост на акциите му. Необозримата му и разновидна агресия против мирното съществуване използва средствата за масова информация с техните възможности за масово и концентрирано въздействие върху общественото и индивидуално съзнание. Какви са неговите тенденции, форми, разновидности? Възможна ли е неутрализация или поне минимизация на причинената от тях вреда? Как да се противопоставим на съвременния тероризъм?
  Статия
 медии, манипулация, страх, сигурност-несигурност; свобода, медия-тероризъм
 Издадено
  17144
 Ива Шишкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/