Българската медицина и европейските етични стандарти – медийни отражения


Шишкова, Ива (2014) Българската медицина и европейските етични стандарти – медийни отражения Европейските етични стандарти и българската медицина, сборник статии, С., 9-та национална конференция по етика, Издател Български лекарски съюз, с. 305-312.,Съставители и научна редакция: доц. д-р Емилия Маринова проф. д-р Сашка Попова, София, Медицински университет - София, ISBN ISBN 9786199022511


 Здравеопазването традиционно се разглежда като административна дейност, а правата на човека като средство за предпазване на човека от държавата. Връзката между двете би дала нов поглед върху здравните права на човека. Тези проблеми са представени чрез техните медийни отражения.
  Статия
 философия, медии, свобода, слово, комуникации, манипулации, медицина
 Издадено
  17143
 Ива Шишкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/