Медии и корупция


Шишкова, Ива (2014) Медии и корупция Демографската катастрофа: монополи, корупция и регионализъм, съставител проф. д-р Петър Иванов, Русе, изд. "Ахат", 2014 г., с. 139-168, ISBN 978-954-9664-65-2


 Проблемът за корупцията е актуален в обществено-политическото пространство на България през последните две десетилетия и половина. Измерването на реалното разпространение на корупцията в обществото е изключително трудно. Повечето случаи, разследвани от специализираните институции, не завършват с произнасяне на присъди. От друга страна, общественото мнение, чуждестранните наблюдатели и инвеститори са убедени, че корупцията е повсеместно явление в България.
  Статия
 медии, корупция, етика, свобода на словото, манипулация
 Издадено
  17141
 Ива Шишкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/