„Проклятието на българката", „Самодивско цвете"


Даскалова, Ярмила (2002) „Проклятието на българката", „Самодивско цвете" Издателство „Фабер", Велико Търново


 драма в стихове, драматична балада
  Книга
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17137
 Ярмила Даскалова

2. Владимир Шумелов, Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници от свети Теодосий Търновски до наши дни. Изд. „НЧ Даскал Петър Иванов", стр. 204; ISBN 978-954-2927-42-6.

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. "Проклятието над българката" . Електронно списание LiterNet, 23.04.2003, № 4 (41);https://liternet.bg/publish2/avelkova/iarmila2.htm. ISSN 1312-2282.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/