„Омагьосани кръгове"


Даскалова, Ярмила (2000) „Омагьосани кръгове" Издателство „Абагар", Велико Търново


 
  Книга
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17136
 Ярмила Даскалова

5. Владимир Шумелов, Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници от свети Теодосий Търновски до наши дни. Изд. „НЧ Даскал Петър Иванов", стр. 204; ISBN 978-954-2927-42-6.

4. Велкова-Гайдаржиева, Антония. „Критика и апологии", сборник научни статии. Изд. „Славена", Варна, 2007. ISBN 978-954-579-645-6. стр. 218-224; УДК 82.09(497.2) 82.0(497.2)(092) 92(497.2) COBISS.BG-ID 1226844388

3. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Електронно списание LiterNet, 22.04.2001, № 4 (17). ISSN 1312-2282. "Омагьосаните кръгове на Ярмила Даскалова". https://liternet.bg/publish2/avelkova/iarmila.htmПубликувано също така и във в. Литературен вестник, 7-13.02.2001, год.2001, бр.5 и в „Света гора”, 2003, с.288. 2.

1. Гърдев, Георги. „На колене в преддверието на храма." Предговор към Омагьосани кръгове / Ярмила Даскалова ISBN 954-427-424-3; Худож. Вельо Митев ; [Предг. Георги Гърдев] УДК 886.7-1 COBISS.BG-ID 1036135908

2. Вестник за култура АртФорум бр. 35, г. III, дек. 2000: „Помалко умира градът”, „Есхатос”, „Нов Хамлет”. ISSN 1311-2066. УДК 304(497.2) 327 COBISS.BG-ID 1121198564

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/