Боянова, Б., Маркетингови изследвания, МЕДИАТЕХ, Плевен, 2014 г.


Боянова, Бояна (2014) Боянова, Б., Маркетингови изследвания, МЕДИАТЕХ, Плевен, 2014 г.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  17135
 Бояна Боянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/