Боянова, Б., Маркетингова стратегия на политическа партия, Астарта, Велико Търново, 2012 г.


Боянова, Бояна (2012) Боянова, Б., Маркетингова стратегия на политическа партия, Астарта, Велико Търново, 2012 г.


 
  Монография
 
 Издадено
  17134
 Бояна Боянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/