Петрова, Виолета. Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес).


Георгиева, Виолета (2009) Петрова, Виолета. Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес). Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 359-368, ISBN 978-954-524-720-0.


 Статията проследява представянето на държавните символи в учебниците по българска история от Освобождението до първото десетилетие на ХХI век.
  Статия
 учебници по история, държавни символи
 Издадено
  17114
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/