Социално-благотворителна дейност в търновска епархия през 30-те и 40-те години на ХХ век. - В: Социалното служение в българското общество. Сборник доклади, В.Т., 2016.


Малев, Людмил (2016) Социално-благотворителна дейност в търновска епархия през 30-те и 40-те години на ХХ век. - В: Социалното служение в българското общество. Сборник доклади, В.Т., 2016. В. Търново


 
  Статия
 социално служение, БПЦ
 Издадено
  17110
 Людмил Малев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/