Стойчева, Виолета. Образованието за гражданство през погледа на младите хора (анализ на анкетни данни).


Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Образованието за гражданство през погледа на младите хора (анализ на анкетни данни). Политика, европейска интеграция и социална промяна. В. Търново: Европейски информационен център, с. 156-174, ISBN 978-954-775-753-0,


 
  Статия
 гражданско образование, ученици, България, Франция, Словакия
 
  17108
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/