Българската екзархия в условията на наложената през 1872 г. схизма, В: Сборник „Екзарх Йосиф I – духовният водач на нацията (1876-1915), В. Търново, Фабер, 2015, с. 42-54, 978-619-90388-2-6.


Малев, Людмил (2015) Българската екзархия в условията на наложената през 1872 г. схизма, В: Сборник „Екзарх Йосиф I – духовният водач на нацията (1876-1915), В. Търново, Фабер, 2015, с. 42-54, 978-619-90388-2-6. В. Търново


 
  Доклад
 Екзарх Йосиф I
 Издадено
  17104
 Людмил Малев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/