Британски острови. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия.


Дерменджиев, Атанас (1993) Британски острови. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. -В. Търново: Слово, 1993, 128 с. ISBN 954 – 439 – 134 – 7 COBISS.BG-ID 1026454756


 Книга от поредицата "Малка географска библиотека". Представлява географски портрет на Британия.
  Книга
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  171
 Атанас Дерменджиев

4. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с. ISBN 978-954-524-744-6

3. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с. ISBN 978-954-28-0255-6 Цит. на с. 587.

1. Великов, В Е. Димитров, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 356 с. ISBN 954-577-301-4 COBISS.BG-ID 1044163812 Цит. на с. 353

2. Младенов, Ч. , И. Владев. География на страни от Европейския съюз, Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 334 с. ISBN 954-577-294-8 COBISS.BG-ID 1044319716 Цит. на с. 332.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/