Британски острови. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. (съавтор).


Дерменджиев, Атанас (1993) Британски острови. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. (съавтор). В. Търново, Слово, 128 с. ISBN 954 – 439 – 134 – 7


 Книга от поредицата "Малка географска библиотека". Представлява географски портрет на Британия.
  Книга
 -
 
  171
 Атанас Дерменджиев

4. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с.

3. Русев, М. Обществена география, С., 2008

1. Великов, В. и др. Туристически ресурси на света. УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005

2. Младенов, Ч. , И. Владев. География на страни от Европейския съюз, УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/