Стойчева, Виолета. Равенството на половете като компонент на гражданското образование.


Георгиева, Виолета (2004) Стойчева, Виолета. Равенството на половете като компонент на гражданското образование. Образование за равни възможности. Сборник. В. Търново: Европейски информационен център, ISBN 954-90888-9-8, с.7–15.


 
  Учебник / Учебно помагало
 равнопоставеност на половете
 Издадено
  17097
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/