Стойчева, Виолета. Етнографските знания като компонент на историческата образованост.


Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. Етнографските знания като компонент на историческата образованост. Етнологията на границата на два века. (Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 954-524-257-7, с. 127–135.


 
  
 обучение по история, историческа образованост, етнографски знания, учебници по история




 
  17093
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/