Стойчева, В. Национална идентичност, историческа памет и обучението по история.


Георгиева, Виолета (1999) Стойчева, В. Национална идентичност, историческа памет и обучението по история. Образование, № 5, ISSN 1310-0580, с. 53–57.


 
  Статия
 национална идентичност, историческа памет, историческо образование
 Издадено
  17092
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/