Стойчева, Виолета. Идеята за „целокупна България” в учебниците по история между двете световни войни (сравнителен преглед на учебниците по история).


Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. Идеята за „целокупна България” в учебниците по история между двете световни войни (сравнителен преглед на учебниците по история). Образование и квалификация, ЦИУУ, № 5, г. VI, ISSN 0861-976X, с. 39–47


 
  Статия
 учебници по история, държава, територия, нация, национален въпрос, "целокупна България"
 Издадено
  17091
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/