Стойчева, Виолета. Гражданско възпитание чрез обучението по история.


Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Гражданско възпитание чрез обучението по история. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от Третата международна конференция, В. Търново, с. 107–115.


 
  Доклад
 обучение по история, гражданско възпитание
 Издадено
  17090
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/