Стойчева, Виолета. Учебниците по история (1878–1944) – етнодемографски и териториални промени на българската общност.


Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Учебниците по история (1878–1944) – етнодемографски и териториални промени на българската общност. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 60, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 274–282.


 
  Статия
 учебници по история, държава, територия, нация, национален въпрос
 Издадено
  17089
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/