Стойчева, Виолета. За ситуационните методи и проблемността в обучението по история.


Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. За ситуационните методи и проблемността в обучението по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 170–176.


 
  
 обучение по история, проблемност, ситуационни методи
 
  17087
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/