Стойчева, Виолета. Толерантността – възможност за съвременен поглед към миналото.


Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, Виолета. Толерантността – възможност за съвременен поглед към миналото. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 197–203.


 
  Статия
 учебници по история, исторически разказ, толерантност
 Издадено
  17085
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/