Стойчева, В. (1997) Темата за Освобождението в учебниците по история (1878–1944).


Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, В. (1997) Темата за Освобождението в учебниците по история (1878–1944). Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 204–211.


 Изследване на темата за българското Освобождение и отношението към Русия на страниците на училищните учебници по история в периода от края на XIX до средата на ХХ век.
  Статия
 учебници по история, Освобождение, Русия
 Издадено
  17084
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/