Стойчева, Виолета. Нова драматургия на историческия разказ – история на всекидневието.


Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Нова драматургия на историческия разказ – история на всекидневието. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 44, част втора, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 184–190.


 
  Статия
 учебници по история, история на всекидневието, исторически разказ
 Издадено
  17081
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/