Стойчева, Виолета. Нови пътеки в методиката на обучение по история.


Георгиева, Виолета (2001) Стойчева, Виолета. Нови пътеки в методиката на обучение по история. Диалогът в историята, №3, ISSN 1311-7904, с. 105–109.


 Рецензия на Кушева, Р. Методика на обучението по история. С.: Парадигма, 2000.
  Рецензия
 методика на обучението по история
 Издадено
  17077
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/