Георгиева, Виолета. Методически аспекти на обучението по история – електронен курс.


Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Методически аспекти на обучението по история – електронен курс. http://www.cet-vtu.com


 Електронен курс, предназначен за специализанти, обучаващи се за учители по история и цивилизация в Центъра по квалификация на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – http://www.cet-vtu.co/frame.jsp?cid=10527. (е-вариант, CD)
  Учебник / Учебно помагало
 методика на обучението по история
 
  17072
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/