Конструиране на детската Аз-менталност чрез материалност. Сб. от юбилейна международна научна конференция "50 години великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013", секция Педагогически факултет, Велико Търново, 2013. Ред. проф. д-р Р. Кузманова-Карталова, доц. д-р Р. Христова, доц. д-р Г. Бонева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 219-225. ISBN 978-619-208-001-3


Симеонова, Катя (2015) Конструиране на детската Аз-менталност чрез материалност. Сб. от юбилейна международна научна конференция "50 години великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013", секция Педагогически факултет, Велико Търново, 2013. Ред. проф. д-р Р. Кузманова-Карталова, доц. д-р Р. Христова, доц. д-р Г. Бонева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 219-225. ISBN 978-619-208-001-3 Велико Търново


 В текста се представят съвременни акценти в процеса на формиране и значението на материалността за детската Аз-менталност. Обобщени са множество чуждестранни изследвания и са изведени приоритети в процеса на технологично обучение.
  Доклад
 детска Аз-менталност, материалност
 Издадено
  17064
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/