Рецензия за книгата „Светът на Средновековието – генезис, история, общество (университетски курс лекции)” на проф. дфн Калин Янакиев


Марков, Смилен (2012) Рецензия за книгата „Светът на Средновековието – генезис, история, общество (университетски курс лекции)” на проф. дфн Калин Янакиев Philosophia 2/2012, pp. 119-122 (https://philosophia-bg.com/archive/philosophia-22012/rivew-on-the-book-the-medieval-world-genesis-history-society-by-prof-kalin-yanakiev/). ISSN 1314-5606


 
  Рецензия
 
 Издадено
  17059
 Смилен Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/