Византийското схващане за историчност на времето – историко-философски предпоставки


Марков, Смилен (2016) Византийското схващане за историчност на времето – историко-философски предпоставки Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на Калин Янакиев, Communitas 2016, 113-133


 
  Статия
 Време, еон, историчност, христология, есхатология
 Издадено
  17056
 Смилен Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/