Светият и Велик Събор в Крит. Съмнения и Откровения


Марков, Смилен (2016) Светият и Велик Събор в Крит. Съмнения и Откровения Християнство и култура 112 (2016)


 
  Статия
 
 Издадено
  17054
 Смилен Марков

1. Атанас Славов. Универсализъм, съборност, свобода: политико-теологини визии на събора в Крит, в: Християнство и кулутра 2016 (10/117), с. 74:

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/