Degrees of Freedom


Марков, Смилен (2015) Degrees of Freedom Archiv für Mittelalterliche Philosophie und Kultur XXI (2015), 17-35


 
  Статия
 Rational will, freedom, responsibility, autonomy
 Издадено
  17052
 Смилен Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/