Категорията „отношение” като структурен момент на историчност във византийската философия


Марков, Смилен (2014) Категорията „отношение” като структурен момент на историчност във византийската философия Архив за средновековна философия и култура (20) 2014


 
  Статия
 Категории, Аристотел, логика, време, място, отношение.
 Издадено
  17047
 Смилен Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/