Юношите - девиации и ценностна криза. - В: Сборник доклади от V международна научна конференция на Съвета на Европа. Велико Търново: 2000, Европейски информационен център, с. 300-308 ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1036216548


Минев, Тодор (2000) Юношите - девиации и ценностна криза. - В: Сборник доклади от V международна научна конференция на Съвета на Европа. Велико Търново: 2000, Европейски информационен център, с. 300-308 ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1036216548 Велико Търново COBISS.BG-ID 1036216548


 I. СЪВРЕМЕННИЯТ ОБНОВЯВАЩ СЕ СВЯТ, ПРЕСТЪПНОСТТА, ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА ЮНОШИТЕ И ПОСЕГАТЕЛСТВАТА СРЕЩУ ТЯХ. II. ЮНОШЕСКАТА КРИЗА КАТО ИНДИКАТОР ЗА ДИСФУНКЦИЯ В ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ. III.ЖИЗНЕНИЯТ СВЯТ НА ЮНОШАТА – ЛИЧНОСТНИ ОСОБЕНОСТИ И ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ IV. ОБЪРКАНОСТ И ИДЕЕН ДЕКЛАРАТИВИЗЪМ
  Доклад
 юноши, криза, противообществено поведение, семейство, семейно възпитание, семейна дисфункция, превантивно-педагогически проблеми


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  17041
 Тодор Минев

2. Бижков, Г., Кутева, В., Здравкова, Б. (2015) Социална педагогика (теоретични основи). УИ „Св.св. Кирил и Методий” гр.В.Търново. ISBN 978-954-524-997-6 COBISS.BG-ID 1273705956

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.67 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/