Велкова-Гайдаржиева, Антония. Почит и прочити (Никола Георгиев). // LiterNet, № 6, 03.06.2003 (03.06.2003); също в: Култура, 06.06.2003, http://www.kultura.bg/media/my_html/2278/c-kamizbor.htm


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Почит и прочити (Никола Георгиев). // LiterNet, № 6, 03.06.2003 (03.06.2003); също в: Култура, 06.06.2003, http://www.kultura.bg/media/my_html/2278/c-kamizbor.htm LiterNet, № 6, 03.06.2003 (03.06.2003); също в: Култура, 06.06.2003, http://www.kultura.bg/media/my_html/2278/c-kamizbor.htm


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  17040
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Почит и прочити (Никола Георгиев). // LiterNet, № 6, 03.06.2003 (03.06.2003); също в: Култура, 06.06.2003, http://www.kultura.bg/media/my_html/2278/c-kamizbor.htm Цитирано в: Редакционна. „Приятел ми е литературата, но по-голям приятел ми е свободата в подхода към нея“. Никола Георгиев на 70 години. // „Нова зора“, 2007, бр. 48, 4 декември, цитиране на (с. 3). http://www.novazora.net/2007/issue48/story_08.html

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/