Binary self-dual codes having an automorphism of order p2 (with R. Russeva and N. Yankov)


Буюклиева, Стефка (2005) Binary self-dual codes having an automorphism of order p2 (with R. Russeva and N. Yankov) Mathematica Balkanica, vol. 19, pp. 25-32


 -
  Статия
 -
 Издадено
  1704
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/