Велкова-Гайдаржиева, Антония. Български комплекси (Антоанета Алипиева. Български комплекси. Варна: Славена, 2001). // Литературен форум, 2002, бр. 12, 26.03–01.04, (с. 2). ISSN 0861-2153. ; също в: LiterNet, № 3, 26.03.2002 (03.05.2003).


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2002) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Български комплекси (Антоанета Алипиева. Български комплекси. Варна: Славена, 2001). // Литературен форум, 2002, бр. 12, 26.03–01.04, (с. 2). ISSN 0861-2153. ; също в: LiterNet, № 3, 26.03.2002 (03.05.2003). Литературен форум, 2002, бр. 12, 26.03–01.04, (с. 2). ISSN 0861-2153. ; също в: LiterNet, № 3, 26.03.2002 (03.05.2003).


 
  Рецензия
 
 Издадено
  17038
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Български комплекси (Антоанета Алипиева. Български комплекси. Варна: Славена, 2001). // Литературен форум, 2002, бр. 12, 26.03–01.04, (с. 2). ISSN 0861-2153. ; също в: LiterNet, № 3, 26.03.2002 (03.05.2003). Цитирано в: Дойнов, Пламен. Литература в междувековието. - С., 2004, цитиране на(с. 282). ISBN 954 – 8353 – 97 – 0.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/