Binary self-dual codes having an automorphism of order 9


Буюклиева, Стефка (2004) Binary self-dual codes having an automorphism of order 9 Proceedings of the International Workshop ACCT'2004, Kranevo, Bulgaria, pp.73-79


 -
  Доклад
 self-dual codes, automorphisms
 Издадено
  1703
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/