Анализ на обектните отношения при гранична личностова организация.


Бургов, Пресиян (2015) Анализ на обектните отношения при гранична личностова организация. Национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика”, Сборник доклади, част 2, Варна, „Издателство Психоанализа” ЕООД, с. 127-155, 2015. ISSN 2367-508X.


 Настоящата разработка представя нарушенията в обектните отношения при гранична личностова организация. Нарушените обектни отношения са манифестирани в липса на капацитет за емпатия с другите и липса на здрава и развита оценка за тях. Те се възприемат като идеализирани или персекуторни, или обезценени. Сексуалната патология приема формата на инхибиран сексуален опит или хаотична сексуалност.
  Студия
 обектни отношения, гранична личностова организация, дифузна идентичност, интроекция, деривати на агресивния нагон, сплитинг, проективна идентификация.
 Издадено
  17005
 Пресиян Бургов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/