Когнитивна психология. Второ преработено и допълнено издание.


Бургов, Пресиян (2015) Когнитивна психология. Второ преработено и допълнено издание. Велико Търново, Издателство „Фабер”, с. 270, 2015. ISBN 978-619-000-342-7.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  17002
 Пресиян Бургов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/