Когнитивна психология.


Бургов, Пресиян (2015) Когнитивна психология. Велико Търново, Издателство „Ивис”, с. 238, 2015. ISBN 978-619-205-004-7.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  17001
 Пресиян Бургов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/