Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. (съавтор).


Дерменджиев, Атанас (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. (съавтор). В. Търново, Слово, 128 с. ISBN 954 – 439 – 128 – 2


 Книга от поредицата "Малка географска библиотека". Съдържа характеристика на историята, географията и културата на Бенилюкс.
  Книга
 -
 
  170
 Атанас Дерменджиев

4. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с.

3. Русев, М. Обществена география, С., 2008

2. Великов, В. и др. Туристически ресурси на света. УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005

1. Бакърджиев, Т. Чудесно издателско пътешествие. -В: Русе днес, бр. 64, 19 март1 1994, с.5.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/