Психодинамична концепция за гранична личностова организация.


Бургов, Пресиян (2014) Психодинамична концепция за гранична личностова организация. Велико Търново,Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Диоген „Тенденции в развитието на съвременната психология”, с. 177-205, 2014. ISBN 978-954-524-974-7.


  The term borderline personality organization more accurately describes the people who do have a specific, stable, pathological personality organization, which is not a transitory state fluctuating between neurosis and psychosis. Borderline personality organization is characterized by diffuse identity, the use of primitive defenses, generally intact fragile reality testing, impairments in affect regulation and sexual and aggressive expression, inconsistent internalized values, and poor quality of relations with others.
  Студия
 Borderline personality organization, primitive defenses, diffuse identity, reality testing, object relations.
 Издадено
  16998
 Пресиян Бургов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/