Гражданинът на света Елиас Канети : 110 г. от рождението на световноизвестния писател-нобелист.


Ангелова, Пенка (2015) Гражданинът на света Елиас Канети : 110 г. от рождението на световноизвестния писател-нобелист. Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 169 (25-26 юли 2015), с. 22.


 
  Статия
 
 Издадено
  16983
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/