Automorphism groups and self-dual codes


Буюклиева, Стефка (2002) Automorphism groups and self-dual codes Proceedings of EWM Int. Workshop on Groups and Graphs, Varna, Bulgaria, pp.23-28


 -
  Доклад
 -
 Издадено
  1698
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/