Статут на симптома в психоаналитично ориентираната терапия за деца


Моцинова-Бръчкова, Милена (2017) Статут на симптома в психоаналитично ориентираната терапия за деца В сп. „Практическа педиатрия“, бр.2/ март 2017. ISSN 1311-0756


 
  Доклад
 
 Издадено
  16976
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/