Загуба на нормалните полови когнитивни различия след инсулт


Моцинова-Бръчкова, Милена (2015) Загуба на нормалните полови когнитивни различия след инсулт Юбилейна международна научна конференция „20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 49-56.


 
  Доклад
 
 Издадено
  16975
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/