Играта като терапевтичен подход в психоаналитично ориентираната работа с деца


Моцинова-Бръчкова, Милена (2015) Играта като терапевтичен подход в психоаналитично ориентираната работа с деца Сборник Юбилейна международна научна конференция 20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 84-91.


 
  Доклад
 
 Издадено
  16974
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/