Психичната структура в психоаналитично ориентираната психотерапия


Моцинова-Бръчкова, Милена (2014) Психичната структура в психоаналитично ориентираната психотерапия В: „Психология – 2014” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, 139-151. ISBN 978-954-534-974-7


 
  Статия
 
 Издадено
  16973
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/