Тревогата в психоанализата


Моцинова-Бръчкова, Милена (2013) Тревогата в психоанализата В: „Психология – 2013” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2013, 67-76. ISBN 978-954-524-923-5


 
  Статия
 
 Издадено
  16972
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/