Проблемът за анорексията от гледна точка на лаканианската психоанализа


Моцинова-Бръчкова, Милена (2011) Проблемът за анорексията от гледна точка на лаканианската психоанализа В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” , 2/ 2011, 63-72. ISSN 1310-358X


 
  Статия
 
 Издадено
  16971
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/