Основни насоки в психоаналитично ориентираната работа с деца със специални нужди


Моцинова-Бръчкова, Милена (2010) Основни насоки в психоаналитично ориентираната работа с деца със специални нужди В: Педагогически алманах. Брой 2/ 2009 Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 54-64. ISSN 1310-358X


 
  Статия
 
 Издадено
  16970
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/